Termine Qualifizierungsangebote 2021

28. Februar 2021 · Qualifizierung

Folgende Qualifizierungsangebote finden in diesem Jahr im Schwalm-Eder-Kreis statt:

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamleiter/Trainer C-Lizenz Basiswissen Part 1 (online):
31.03.2021 - 30.04.2021
Anmeldung: https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=HEFV&params.veranstaltungId=02DKKOOSSS000000VS5489B5VUHTCQ9Q

Kurzschulung "Training mit D- und C-Junioren":
26.05.2021
Anmeldung: https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=HEFV&params.veranstaltungId=02DK9M92D4000000VS5489B5VV1Q794I

Kurzschulung "4 gegen 4 im Kinderfußball":
16.06.2021
Anmeldung: https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=HEFV&params.veranstaltungId=02DK9MPD2G000000VS5489B5VV1Q794I

Kurzschulung "Kleine Spiele für Bambini bis E-Junioren":
07.07.2021
Anmeldung: https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=HEFV&params.veranstaltungId=02DK9N5P1C000000VS5489B5VV1Q794I

Kurzschulung "Konfliktkompetenz im Fußball":
06.11.2021
Anmeldung: https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=HEFV&params.veranstaltungId=02DKKMOSJ0000000VS5489B6VU3P5PJD

Kurzschulung "Mannschaftsführung":
13.11.2021
Anmeldung: https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=HEFV&params.veranstaltungId=02DKKO7M04000000VS5489B5VUHTCQ9Q

Kurzschulung "Futsal":
20.11.2021
Anmeldung: https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=HEFV&params.veranstaltungId=02DKKNRGNK000000VS5489B5VUHTCQ9Q